مقالات

شیوه اندازه گیری پرده

پرده ها چه درون ویا بیرون قاب پنجره می توانند قرار بگیرند. اگر پرده درون قاب پنجره می خواهد قرار بگیرد لطفا پشت تا پشت را اندازه گیری کنید و هنگام سفارش کلمه پشت تا پشت را اعلام نمایید تا ما بتوانیم سایز بی نقصی را حساب کنیم.
تنظیمات بصورت زیر هستند:

کرکره رومن – تنها 1 سانتی متر از عرض آن کم خواهیم کرد.
کرکره چوبی – 10 میلیمتر از عرض و 10 میلیمتر از ارتفاع
کرکره فلزی – 10 میلیمتر از عرض و 10 میلیمتر از ارتفاع
کرکره عمودی – 5 میلیمتر از عرض و 10 میلیمتر از ارتفاع

اگر پرده در قسمت بیرونی می خواهد قرار بگیرد لطفا اندازه پرده را انتخاب نموده زمانی که می خواهید سفارش دهید و در زمان تولید همانطور که خواسته بودید تغییر سایز ایجاد می شود. اگر بیشتر از یک پرده قرار است نصب شود بر روی پنجره لطفا سایز آنها را جداگانه برای هر پرده انتخاب نمایید.
زمانی که قصد تصمیم گیری برای اینکه آیا پرده را بیرون یا درون قاب نصب کنید به نکات زیر توجه فرمایید. لازم است که پرده را بیرون قاب نصب کنید اگر:
ـ عمق قاب کمتراز 75 میلیمتر باشد.
ـ پنجره به سمت تو باز می شود.
ـ پنجره هم اندازه نیست(عرض وارتفاع با بیش از 20 میلیمتر با هم اختلاف دارند.

اندازه گیری پرده برای نصب درون قاب
اندازه گیری عرض و ارتفاع در 3 حالت. لطفأ به هر گونه برامدگی مانند حاشیه و قرنیز دوره دیوار و کاشی ها دقت فرمایید. برای کوچکترین عرض وارتفاع و اندازه گیری آنها به سانتیمتر برای پرده رمن و میلیمتر برای پرده کرکره عمودی یادداشت برداری کنید.
لطفأ سایز قاب را در زمان سفارش انتخاب فرمایید تا در زمان تولید تنظیمات لازم را بعمل بیاوریم.
اندازه گیری پرده برای نصب بیرون قاب
بهتر است پرده حدودأ 5 تا 10 سانتیمتر بالا و پایین پنجره باشد و 5 تا 10 سانتیمتر در کناره های پرده باز تر و پهن تر باشد.
زمانی که پرده ها را اندازه گیری می کنید لطفأ از متر نواری آهنی اسفاده کنید زیرا متر پلاستیکی یا پارچه ایی ممکن است کشیده شود.

شووه اندازه گیری داخل درگاه

Window Measuringشیوه اندازه گیری پرده شید

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *